Luokanopettaja (5-6 lk), 2020

Luokanopettaja (5-6 lk), 2020

  • Svar 465 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 31.12.2020
    • » Allmän utbildning 3480 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö465 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 4 sekunder)
Verksamhetskultur 462 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 36 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 452 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 12 sekunder)
Kompetens 446 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 45 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
176
2125
393
429
55
60
70
812
96
1044
1171
124