Aineenopettaja, 1.1.2019-20.9.2020

Aineenopettaja, 1.1.2019-20.9.2020

  • Svar 3737 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2019 - 20.9.2020
    • » Allmän utbildning 9898 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö3735 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 3696 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 37 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 3641 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 19 sekunder)
Kompetens 3559 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 44 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2019
63
2191
3235
4429
5308
62
70
812
9155
10240
11819
12199
1
2020
188
2374
3295
4178
516
60
70
832
91