Luokanopettaja (1-2 lk), 2021

Luokanopettaja (1-2 lk), 2021

  • Svar 246 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (21.9.2020 - 21.9.2021):
    • » Allmän utbildning 2490 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö246 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 5 sekunder)
Verksamhetskultur 245 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 43 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 239 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 15 sekunder)
Kompetens 238 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 0 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
149
237
389
453
54
60
70
810
94
100
110
120