Förskollärare, 1.1.2012-18.6.2019

Förskollärare, 1.1.2012-18.6.2019

  • Svar 245 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2012 - 18.6.2019
    • » Allmän utbildning 33778 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö132 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 20 sekunder)
Verksamhetskultur 132 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 53 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 129 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 25 sekunder)
Kompetens 127 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 19 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)15 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 40 sekunder)
Digital verksamhetskultur94 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 19 sekunder)
Utrustning och programvaror86 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 29 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)15 st.(Genomsnittlig svarstid 19 minuter 28 sekunder)
IKT-kunnande90 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 32 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2012
0
20
30
40
50
60
70
80
92
109
112
121
1
2013
0
21
36
42
55
60
70
81
911
103
112
123
1
2014
1
23
30
42
50
60
70
80
92
108
113
120
1
2015
1
20
31
40
52
60
70
80
91
102
1110
123
1
2016
11
27
33
42
50
60
70
80
91
100
112
120
1
2017
0
26
324
46
50
60
70
80
94
1010
116
122
1
2018
3
25
314
43
51
60
70
83
95
100
116
122
1
2019
3
20
32
423
54
60