Ammatillisen oppilaitoksen opettaja, 1.1.2020-22.7.2021

Ammatillisen oppilaitoksen opettaja, 1.1.2020-22.7.2021

  • Svar 76 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 22.7.2021
    • » En yrkesskola 100 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö76 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 75 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 23 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 74 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 53 sekunder)
Kompetens 73 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 30 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2020
0
249
327
40
50
60
70
80
90
100
110
120
1
2021
0
20
30
40
50
60
70