Teacher, 2016

« Tillbaka

Kartläggning av kunnande: Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer

Egen svarargruppSvarare som är intresserade av utbildning
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer 2.42.5

Svarens fördelning (2128 personer som svarat)

Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan använda någon elektronisk inlärningsmiljö (t.ex. Moodle, Opti, Fronter).35361415
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning.19125224
Jag kan göra material som innehåller flera olika typer av medier (t.ex. bild, ljud, video).1326133018
Jag kan beakta upphovrätter när jag använder olika material från internet.212175513
Det är svårt att hitta elektroniskt material för mina läroämnen.204517143

Fördelningen av svaren som gavs av dem som är intresserade av utbildning (1815 personer som svarat)

Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan använda någon elektronisk inlärningsmiljö (t.ex. Moodle, Opti, Fronter).34361415
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning.19115524
Jag kan göra material som innehåller flera olika typer av medier (t.ex. bild, ljud, video).1227143116
Jag kan beakta upphovrätter när jag använder olika material från internet.212175613
Det är svårt att hitta elektroniskt material för mina läroämnen.204617143