Teacher, 2016

« Tillbaka

Kartläggning av kunnande: Ljud, video och bild

Egen svarargruppSvarare som är intresserade av utbildning
Ljud, video och bild 1.71.7

Svarens fördelning (2128 personer som svarat)

Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan använda digitalkamera dvs ta bilder och överföra dem till datorn.9432027
Jag kan grunderna i bildbehandling (t.ex. beskärning av fotografi, ändra storlek).19421623
Jag kan grunderna i videobehandling (t.ex. klippning, förena olika källor).6418611
Jag kan grunderna i ljudbehandling (t.ex. inspelning, editering).662058

Fördelningen av svaren som gavs av dem som är intresserade av utbildning (1378 personer som svarat)

Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan använda digitalkamera dvs ta bilder och överföra dem till datorn.8432227
Jag kan grunderna i bildbehandling (t.ex. beskärning av fotografi, ändra storlek).18421723
Jag kan grunderna i videobehandling (t.ex. klippning, förena olika källor).6519710
Jag kan grunderna i ljudbehandling (t.ex. inspelning, editering).672058