Luokanopettaja (5-6 lk), 2013

« Tillbaka

IKT-kunnande

580 som svarat har fyllt i kompetenskartläggningen.

Vanhan osaamiskartoituksen on täyttänyt 26 vastaajaa. Katso vanha osaamisraportti.

Tips: genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor ifrågavarande delområde består av.

Delområden jämfört med andra som svarat

Vertailujoukkona käytetään kaikkia osaamiskartoituksen täyttäneitä vastaajia.

Bästa kompetensområden
Lite bättre än genomsnittetKlart bättre än genomsnittet
Mobilutrustning2526
Ljud, video och bild1635
Basfärdigheter i informationsteknik2426
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2521
Elektronisk kommunikation2422
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran2123
Presentationsteknik i undervisningsbruk1922
Undervisning med hjälp av video1721
Informationssökning och informationshantering1320
Informationssäkerhet och datasekretess240
Utvecklingsbehov
Lite sämre än genomsnittetKlart sämre än genomsnittet
Informationssäkerhet och datasekretess3911
Undervisning med hjälp av video450
Mobilutrustning1821
Informationssökning och informationshantering2315
Elektronisk kommunikation1816
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer1617
Ljud, video och bild1815
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran1913
Basfärdigheter i informationsteknik1516
Presentationsteknik i undervisningsbruk1811

Intresse för utbildningar inom kartlagda kompetensområden

I det nedanstående finns de kompetensområden med utbildningar som de som svarat är intresserade av. Den nuvarande kompetensnivån hos de personer som är intresserade av en viss utbildning ser du genom att klicka på rubriken.

Luokanopettaja (5-6 lk)
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer84.0
Ljud, video och bild72.6
Elektronisk kommunikation70.2
Presentationsteknik i undervisningsbruk65.0
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran58.6
Mobilutrustning58.4
Informationssökning och informationshantering53.8
Basfärdigheter i informationsteknik50.9
Informationssäkerhet och datasekretess50.7
Undervisning med hjälp av video29.8

Intresse för andra utbildningar

I det nedanstående finns det populäraste utbildningsämnet som användarna själv matat in och valt.

Luokanopettaja (5-6 lk)
Mångsidig användning av den egna skolans utrustning53.1
Aktivera eleverna och pedagogik38.6
Surfplattans användning i undervisningen36.2
Bildbehandling33.4
Digital videoeditering30.0
Mångsidig användning av den egna skolans program28.3
Interaktiv skrivtavla25.9
Interaktiv skrivtavla23.8
Utnyttja elevernas egna smarttelefoner/suftplattor i undervisningen21.6
Mediafostran20.3
Gemensamma pedagogiska sätt att använda surfplattor18.3
Utveckla skolans IKT16.2
Pelien käyttö opetuksessa15.3
Förena text, ljud och bild t.ex. till en internettidning15.2
Utbildningar som behövs för att använda skolans IKT -verktyg13.1
Undervisning i eget ämne och IKT11.9
Lära använda word? o.a. basprogram 9.1
Använda bloggar effektivt i undervisningen och i examensprocesser7.8
Brister i mina baskunskaper:Fronter7.6
IKT i undervisning i engelska6.9
Elektronisk plattform och dess mångsidiga användning6.9
Undervisning i eget ämne=BI&GE material? Vad finns+Varifrån hittas det?5.3