Class teacher (1-2 lk), 2013

« Tillbaka

IKT-kunnande

704 som svarat har fyllt i kompetenskartläggningen.

Vanhan osaamiskartoituksen on täyttänyt 27 vastaajaa. Katso vanha osaamisraportti.

Tips: genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor ifrågavarande delområde består av.

Delområden jämfört med andra som svarat

Vertailujoukkona käytetään kaikkia osaamiskartoituksen täyttäneitä vastaajia.

Bästa kompetensområden
Lite bättre än genomsnittetKlart bättre än genomsnittet
Mobilutrustning1713
Presentationsteknik i undervisningsbruk1713
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer1811
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran1611
Elektronisk kommunikation188
Basfärdigheter i informationsteknik169
Ljud, video och bild1213
Undervisning med hjälp av video159
Informationssäkerhet och datasekretess180
Informationssökning och informationshantering510
Utvecklingsbehov
Lite sämre än genomsnittetKlart sämre än genomsnittet
Mobilutrustning2437
Informationssäkerhet och datasekretess4117
Ljud, video och bild2730
Informationssökning och informationshantering2729
Basfärdigheter i informationsteknik2035
Undervisning med hjälp av video540
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2127
Elektronisk kommunikation2027
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran2323
Presentationsteknik i undervisningsbruk2220

Intresse för utbildningar inom kartlagda kompetensområden

I det nedanstående finns de kompetensområden med utbildningar som de som svarat är intresserade av. Den nuvarande kompetensnivån hos de personer som är intresserade av en viss utbildning ser du genom att klicka på rubriken.

Class teacher (1-2 lk)
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer81.4
Elektronisk kommunikation65.6
Presentationsteknik i undervisningsbruk65.5
Ljud, video och bild63.9
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran58.7
Informationssökning och informationshantering52.7
Basfärdigheter i informationsteknik52.6
Mobilutrustning49.9
Informationssäkerhet och datasekretess46.3
Undervisning med hjälp av video18.3

Intresse för andra utbildningar

I det nedanstående finns det populäraste utbildningsämnet som användarna själv matat in och valt.

Class teacher (1-2 lk)
Mångsidig användning av den egna skolans utrustning60.7
Aktivera eleverna och pedagogik41.1
Mångsidig användning av den egna skolans program34.5
Bildbehandling32.2
Surfplattans användning i undervisningen26.6
Interaktiv skrivtavla26.3
Mediafostran24.9
Utbildningar som behövs för att använda skolans IKT -verktyg21.4
Interaktiv skrivtavla19.5
Pelien käyttö opetuksessa16.1
Digital videoeditering15.9
Gemensamma pedagogiska sätt att använda surfplattor15.1
Utnyttja elevernas egna smarttelefoner/suftplattor i undervisningen12.8
Brister i mina baskunskaper:Fronter12.5
Förena text, ljud och bild t.ex. till en internettidning12.5
Lära använda word? o.a. basprogram 12.2
Undervisning i eget ämne och IKT11.4
Utveckla skolans IKT6.8
IKT i undervisning i engelska5.5
Elektronisk plattform och dess mångsidiga användning5.3