Årsrapport 2014

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning: IKT-kunnande

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Alla som svarat
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2.09
Elektronisk kommunikation2.49
Informationssäkerhet och datasekretess3.22
Informationssökning och informationshantering2.93
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran2.79
Basfärdigheter i informationsteknik1.98
Presentationsteknik i undervisningsbruk2.92
Undervisning med hjälp av video1.06
Mobilutrustning2.21
Ljud, video och bild1.67
Programmering0.00

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Alla som svarat
Nivåer
0-1
1
Nivåer
1-2
31
Nivåer
2-3
51
Nivåer
3-4
17