Årsrapport 2014

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år: IKT-kunnande

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2014 År 2013 År 2012
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2.091.880.56
Elektronisk kommunikation2.492.330.00
Informationssäkerhet och datasekretess3.223.200.00
Informationssökning och informationshantering2.932.830.00
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran2.792.740.00
Basfärdigheter i informationsteknik1.981.830.00
Presentationsteknik i undervisningsbruk2.922.790.00
Undervisning med hjälp av video1.060.860.00
Mobilutrustning2.211.710.00
Ljud, video och bild1.671.520.00
Programmering0.000.000.00

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
1583
Nivåer
1-2
31407
Nivåer
2-3
51447
Nivåer
3-4
17113