Årsrapport 2016

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år: IKT-kunnande

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2.442.432.091.880.56
Elektronisk kommunikation2.192.172.492.330.00
Informationssäkerhet och datasekretess2.702.643.223.200.00
Informationssökning och informationshantering2.122.102.932.830.00
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran1.931.932.792.740.00
Basfärdigheter i informationsteknik1.741.761.981.830.00
Presentationsteknik i undervisningsbruk2.982.892.922.790.00
Undervisning med hjälp av video1.011.151.060.860.00
Mobilutrustning2.132.102.211.710.00
Ljud, video och bild1.711.691.671.520.00
Programmering0.480.370.000.000.00

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
671583
Nivåer
1-2
525231407
Nivåer
2-3
353451447
Nivåer
3-4
7717113