Årsrapport 1.1.2021-16.6.2021

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

1.1.2021-16.6.2021År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter3.133.103.032.992.842.852.222.302.342.142.06
Rutiner2.612.602.552.482.472.432.212.202.252.172.26
Inställning2.422.422.392.362.362.382.252.242.332.272.38
Undervisningsbruk1.671.661.661.631.611.491.701.702.001.852.14
Kunnande2.192.172.112.082.011.942.132.122.312.131.54

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
1.1.2021-16.6.2021År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
00000011011
Nivåer
1-2
1213172024284241304143
Nivåer
2-3
8382787672685354635553
Nivåer
3-4
55544334743