Årsrapport 1.1.2015-21.6.2024

« Tillbaka

Teknologiska färdigheter

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Teknologiska färdigheter.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
1.1.2015-21.6.2024År 2024 År 2023 År 2022 År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Utrustningen och programvaran jag har fungerar bra som helhet.
67 %
84 %
80 %
83 %
79 %
76 %
73 %
66 %
65 %
50 %
51 %
56 %
61 %
66 %
På mina lektioner används en tillräckligt snabb och stabil internetförbindelse.
64 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
64 %
63 %
66 %
71 %
71 %
Används trådlöst nät vid din skola?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
83 %
64 %
55 %
Använder din skola ett trådlöst nät som fungerar i skolans alla rum?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
41 %
27 %
21 %
Elever och besökare kan logga in på skolans trådlösa nätverk med sina egna enheter.
80 %
71 %
69 %
83 %
86 %
83 %
84 %
82 %
84 %
76 %
79 %
55 %
30 %
21 %
Min skolas webbsidor är up-to-date.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
65 %
63 %
67 %
Arbetsgivaren har gett mig den IKT-utrustning jag behöver.
79 %
93 %
91 %
91 %
89 %
85 %
87 %
81 %
81 %
57 %
62 %
64 %
65 %
62 %
Min skola har ett koncentrerat tekniskt stöd (t. ex. helpdesk).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
68 %
68 %
0 %
Jag utnyttjar elevernas eget kunnande vid lösandet av datatekniska problem.
73 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
75 %
74 %
74 %
69 %
0 %
Min läroanstalt har ett koncentrerat tekniskt stöd (t. ex. helpdesk).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
0 %
Jag har en tillräckligt snabbt och stabil internetförbindelse när jag undervisar.
 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
 %
0 %
100 %
0 %
Används trådlöst nät vid din läroanstalt?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
0 %
Använder din läroanstalt ett trådlöst nät som fungerar i läroanstaltens alla rum?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
0 %
Använder din läroanstalt ett trådlöst nät som elever och besökare kan använda även med sin egen utrustning?
 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
 %
0 %
100 %
0 %
Min skola har en tillräckligt snabb och stabil trådlöst nätverk.
51 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
50 %
53 %
0 %
0 %
0 %
Min läroanstalt har en tillräckligt snabb och stabil trådlöst nätverk.
 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
 %
0 %
0 %
0 %
Skolan har en tillräckligt snabb och fungerande internetförbindelse.
70 %
82 %
70 %
75 %
75 %
73 %
71 %
65 %
66 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
En gång per vecka eller mer
1.1.2015-21.6.2024År 2024 År 2023 År 2022 År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
På mina lektioner använder elever presentationstekniken i klassen såsom interaktiva skrivtavlor eller dokumentkamera.
30 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
34 %
32 %
38 %
35 %
0 %
Fördelningen av Teknologiska färdigheter i delområdet
1.1.2015-21.6.2024År 2024 År 2023 År 2022 År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
22211213243359
Taso
1-2
1671377101014143431294144
Taso
2-3
4035383133323738405556524535
Taso
3-4
42564761595652454471015912