Årsrapport 2013

« Tillbaka

Rutiner

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Rutiner.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
Alla som svarat
Användning av IKT-apparater (t.ex. datorer och pekdatorer) förutsätter att man bokar tid. *
67 %
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för användandet av IKT i min skola.
64 %
Jag får stöd och tips av andra lärare för användandet av IKT i min undervisning.
62 %
Min skola informerar aktivt om utbildningsmöjligheter inom IKT.
63 %
Arbetsgemenskapen har en positiv inställning till försök med nya saker i undervisningen.
76 %
Elever ger mig nya idéer för användandet av IKT i undervisningen.
39 %
Jag upplever att jag är ensam i utvecklandet av IKT för undervisningsbruk. *
22 %
Jag har möjlighet att påverka min skolas IKT-anskaffningar.
39 %
Jag deltar aktivt i min skolas IKT-anskaffningar.
20 %
Min skola har gemensamt överenskomna mål om användningen av IKT i undervisningen.
42 %
I min skola är det lätt att börja utveckla nya arbetsmetoder.
61 %
I min arbetsgemenskap har det ordnats möjligheter att dela pedagogiska tips om användandet av IKT.
54 %
Utvecklingen av IKT-kompetens tas upp i utvecklingssamtal
42 %
Min skola har ordnat tekniskt närstöd (t. ex. digigårdskarl).
55 %
Jag känner innehållet i planen som styr IKT-utvecklingsarbetet i min skola.
31 %
Jag fungerar som stöd för andra lärare vid användning av IKT i undervisningen.
23 %
Min läroanstalt informerar aktivt om utbildningsmöjligheter inom IKT.
100 %
I min läroanstalten är det lätt att börja utveckla nya arbetsmetoder.
100 %
I min läroanstalt har vi ett gemensamt överenskommet mål om utnyttjandet av IKT i undervisningen.
 %
Jag har möjligheter att påverka min läroanstalts IKT-anskaffningar.
 %
Jag deltar aktivt i min läroanstaltens IKT-anskaffningar.
 %
I utvecklingssamtal behandlas IKT-kunnande. (Hoppa över frågan om du har några utvecklingssamtal i din läroanstalten.)
 %
Jag känner till innehållet i den IKT-plan som styr utvecklingsarbetet i min läroanstalt/kommun.
 %
Jag fungerar som stöd för andra lärare vid användning av IKT i undervisningen.
 %
Min läroanstalt har ordnat tekniskt närstöd (t. ex. digigårdskarl).
100 %
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för användandet av IKT i min läroanstalt.
100 %
Fördelningen av Rutiner i delområdet
Alla som svarat
Taso
0-1
3
Taso
1-2
38
Taso
2-3
52
Taso
3-4
7