Årsrapport 2014

« Tillbaka

Rutiner

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Rutiner.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
Alla som svarat
Användning av IKT-apparater (t.ex. datorer och pekdatorer) förutsätter att man bokar tid. *
78 %
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för användandet av IKT i min skola.
62 %
Jag får stöd och tips av andra lärare för användandet av IKT i min undervisning.
69 %
Min skola informerar aktivt om utbildningsmöjligheter inom IKT.
66 %
Arbetsgemenskapen har en positiv inställning till försök med nya saker i undervisningen.
78 %
Elever ger mig nya idéer för användandet av IKT i undervisningen.
45 %
Jag upplever att jag är ensam i utvecklandet av IKT för undervisningsbruk. *
22 %
Jag har möjlighet att påverka min skolas IKT-anskaffningar.
39 %
Jag deltar aktivt i min skolas IKT-anskaffningar.
21 %
Min skola har gemensamt överenskomna mål om användningen av IKT i undervisningen.
48 %
I min skola är det lätt att börja utveckla nya arbetsmetoder.
65 %
I min arbetsgemenskap har det ordnats möjligheter att dela pedagogiska tips om användandet av IKT.
61 %
Utvecklingen av IKT-kompetens tas upp i utvecklingssamtal
48 %
Min skola har ordnat tekniskt närstöd (t. ex. digigårdskarl).
50 %
Jag känner innehållet i planen som styr IKT-utvecklingsarbetet i min skola.
41 %
Jag fungerar som stöd för andra lärare vid användning av IKT i undervisningen.
28 %
Fördelningen av Rutiner i delområdet
Alla som svarat
Taso
0-1
3
Taso
1-2
32
Taso
2-3
54
Taso
3-4
10