Årsrapport 2021

« Tillbaka

Rutiner

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Rutiner.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Användning av IKT-apparater (t.ex. datorer och pekdatorer) förutsätter att man bokar tid. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
84 %
70 %
78 %
67 %
36 %
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för användandet av IKT i min skola.
77 %
75 %
72 %
70 %
67 %
62 %
58 %
62 %
64 %
63 %
Jag får stöd och tips av andra lärare för användandet av IKT i min undervisning.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
69 %
68 %
69 %
62 %
60 %
Min skola informerar aktivt om utbildningsmöjligheter inom IKT.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
66 %
63 %
60 %
Arbetsgemenskapen har en positiv inställning till försök med nya saker i undervisningen.
81 %
78 %
80 %
78 %
79 %
78 %
78 %
78 %
76 %
73 %
Elever ger mig nya idéer för användandet av IKT i undervisningen.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
48 %
47 %
45 %
39 %
42 %
Jag upplever att jag är ensam i utvecklandet av IKT för undervisningsbruk. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
22 %
25 %
22 %
22 %
23 %
Jag har möjlighet att påverka min skolas IKT-anskaffningar.
23 %
26 %
27 %
29 %
30 %
34 %
39 %
39 %
39 %
37 %
Jag deltar aktivt i min skolas IKT-anskaffningar.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
17 %
20 %
21 %
20 %
20 %
Min skola har gemensamt överenskomna mål om användningen av IKT i undervisningen.
60 %
56 %
53 %
51 %
48 %
46 %
47 %
48 %
42 %
40 %
I min skola är det lätt att börja utveckla nya arbetsmetoder.
67 %
67 %
67 %
65 %
66 %
63 %
63 %
65 %
61 %
54 %
I min arbetsgemenskap har det ordnats möjligheter att dela pedagogiska tips om användandet av IKT.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
67 %
66 %
61 %
54 %
0 %
Utvecklingen av IKT-kompetens tas upp i utvecklingssamtal
51 %
50 %
53 %
54 %
55 %
50 %
47 %
48 %
42 %
0 %
Min skola har ordnat tekniskt närstöd (t. ex. digigårdskarl).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
50 %
55 %
0 %
Jag känner innehållet i planen som styr IKT-utvecklingsarbetet i min skola.
36 %
37 %
35 %
36 %
34 %
32 %
30 %
41 %
31 %
0 %
Jag fungerar som stöd för andra lärare vid användning av IKT i undervisningen.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
24 %
25 %
28 %
23 %
0 %
Min läroanstalt informerar aktivt om utbildningsmöjligheter inom IKT.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
0 %
I min läroanstalten är det lätt att börja utveckla nya arbetsmetoder.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
 %
0 %
100 %
0 %
I min läroanstalt har vi ett gemensamt överenskommet mål om utnyttjandet av IKT i undervisningen.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
 %
0 %
 %
0 %
Jag har möjligheter att påverka min läroanstalts IKT-anskaffningar.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
 %
0 %
 %
0 %
Jag deltar aktivt i min läroanstaltens IKT-anskaffningar.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
 %
0 %
 %
0 %
I utvecklingssamtal behandlas IKT-kunnande. (Hoppa över frågan om du har några utvecklingssamtal i din läroanstalten.)
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
 %
0 %
 %
0 %
Jag känner till innehållet i den IKT-plan som styr utvecklingsarbetet i min läroanstalt/kommun.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
 %
0 %
 %
0 %
Jag fungerar som stöd för andra lärare vid användning av IKT i undervisningen.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
 %
0 %
 %
0 %
Min läroanstalt har ordnat tekniskt närstöd (t. ex. digigårdskarl).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
0 %
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för användandet av IKT i min läroanstalt.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
 %
0 %
100 %
0 %
Jag känner till planen som styr utvecklingen inom IKT i min kommun.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Min läroanstalt stöds IKT-utbildning deltagande.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
 %
0 %
0 %
0 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis varit på arbetstid.
39 %
47 %
44 %
46 %
46 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis skett på arbetsgivarens bekostnad.
63 %
71 %
71 %
74 %
76 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har varit nyttig.
56 %
64 %
62 %
66 %
68 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
I min skola finns det andra lärare som erbjuder kollegial IKT-handledning.
82 %
82 %
80 %
80 %
79 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag upplever att jag inte får stöd i utvecklingen av IKT för undervisningsändamål. *
23 %
24 %
24 %
25 %
25 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
I min skola finns en pedagogisk stödperson som hjälper med användningen av IKT i undervisningen.
80 %
84 %
81 %
83 %
77 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vi delar tips och stöder varandra när det gäller användningen av IKT i undervisningen.
82 %
81 %
79 %
79 %
78 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Användning av IKT-apparater (t.ex. datorer och pekdatorer) förutsätter att man bokar tid. *
67 %
60 %
70 %
79 %
82 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag delar digitala läromedel jag producerat till andra lärare.
50 %
46 %
47 %
41 %
40 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag kan använda IKT-apparater som skolan tillhandahåller för eleverna när jag vill
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
På min skola arbetar en avlönad pedagogisk stödperson som hjälper till med pedagogisk användning av IKT
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
På min skola stöttar kollegor varandra i IKT-frågor utan separat ersättning.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag använder digitala enheter och innehåll regelbundet i min undervisning.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Rutiner i delområdet
År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
1001123333
Taso
1-2
16141617203636323831
Taso
2-3
69707171685452545258
Taso
3-4
1415121111891078