Årsrapport 1.1.2019-3.12.2019

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
1.1.2019-3.12.2019År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
54 %
53 %
57 %
61 %
63 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
85 %
85 %
78 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
65 %
64 %
62 %
65 %
67 %
67 %
45 %
45 %
44 %
39 %
37 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
73 %
72 %
74 %
74 %
81 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
25 %
24 %
26 %
25 %
21 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
67 %
68 %
66 %
67 %
65 %
65 %
58 %
54 %
47 %
35 %
0 %
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken eller ämnesområdeshandbok. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %
0 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
82 %
86 %
81 %
82 %
80 %
82 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
43 %
40 %
44 %
43 %
45 %
44 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
67 %
70 %
67 %
67 %
68 %
69 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
13 %
9.6 %
11 %
13 %
13 %
11 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
45 %
47 %
46 %
45 %
47 %
49 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas intresse för studierna *
6.6 %
5.6 %
6.5 %
6.7 %
6.2 %
5.1 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
20 %
17 %
17 %
20 %
20 %
18 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
48 %
49 %
49 %
48 %
49 %
52 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
12 %
8.9 %
12 %
12 %
12 %
12 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
förbättrar elevernas studieprestationer
23 %
26 %
24 %
23 %
23 %
24 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
1.1.2019-3.12.2019År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
11111155221
Taso
1-2
2419232424223637333629
Taso
2-3
6672676667674847525260
Taso
3-4
88988911111299