Årsrapport 2016

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
54 %
53 %
57 %
61 %
63 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
0 %
0 %
85 %
85 %
78 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
45 %
45 %
44 %
39 %
37 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
73 %
72 %
74 %
74 %
81 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
25 %
24 %
26 %
25 %
21 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
58 %
54 %
47 %
35 %
0 %
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken eller ämnesområdeshandbok. *
0 %
 %
0 %
100 %
0 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas intresse för studierna *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
förbättrar elevernas studieprestationer
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Främjar lärande och läranderesultat.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
55221
Taso
1-2
3637333629
Taso
2-3
4847525260
Taso
3-4
11111299