Årsrapport 2019

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
0 %
0 %
0 %
54 %
53 %
57 %
61 %
63 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
85 %
85 %
78 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
65 %
67 %
67 %
45 %
45 %
44 %
39 %
37 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
0 %
0 %
0 %
73 %
72 %
74 %
74 %
81 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
0 %
0 %
0 %
25 %
24 %
26 %
25 %
21 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
67 %
65 %
65 %
58 %
54 %
47 %
35 %
0 %
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken eller ämnesområdeshandbok. *
0 %
0 %
0 %
0 %
 %
0 %
100 %
0 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
82 %
80 %
82 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
43 %
45 %
44 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
67 %
68 %
69 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
13 %
13 %
11 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
45 %
47 %
49 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas intresse för studierna *
6.7 %
6.2 %
5.1 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
20 %
20 %
18 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
48 %
49 %
52 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
12 %
12 %
12 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
förbättrar elevernas studieprestationer
23 %
23 %
24 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Främjar lärande och läranderesultat.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
11155221
Taso
1-2
2424223637333629
Taso
2-3
6667674847525260
Taso
3-4
88911111299