Årsrapport 2014

« Tillbaka

Undervisningsbruk

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Undervisningsbruk.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
Alla som svarat
Jag skulle vilja använda mer informations- och kommunikationsteknik i undervisningen.
82 %
Eleverna får använda sina egna apparater på mina lektioner. (t.ex. bärbara datorer, smarttelefoner, pekdatorer)
56 %
Jag utnyttjar ett socialt medium (t.ex. Facebook, Twitter eller bloggar) när jag har kontakt med föräldrar och externa intressentgrupper.
4.2 %
Jag delar ut studiematerial som jag producerat i skolans interna eller externa nätverk.
26 %
Jag använder IKT för att på ett mångsidigare sätt behandla den företeelse som jag lär ut.
80 %
På största delen av mina lektioner använder jag själv informations- och kommunikationsteknik.
77 %
På största delen av mina lektioner använder eleverna informations- och kommunikationsteknik.
23 %
Eleverna i min skola samlar egen portfölj i en elektronisk inlärningsmiljö.
15 %
Jag använder skolans elevförvaltningssystem (t.ex. Wilma, Helmi) i kommunikationen mellan hem och skola.
94 %
Jag utnyttjar sociala medier i min undervisning.
35 %
Jag utnyttjar möjligheterna med elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer vid differentiering av undervisningen.
53 %
Elever planerar och skapar med hjälp av IKT mediaarbeten (t.ex. Tv-nyheter eller digitala tidningar).
20 %
Jag ordnar undervisningssituationer även utanför klassrummet genom att utnyttja bärbara terminaler.
23 %
Jag använder undervisning med hjälp av video som en del av distansundervisningen.
7 %
En gång per vecka eller mer
Alla som svarat
Hur ofta använder du IKT i din undervisning?
83 %
Hur ofta producerar eleverna på dina lektioner olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video)?
9.9 %
Fördelningen av Undervisningsbruk i delområdet
Alla som svarat
Taso
0-1
4
Taso
1-2
51
Taso
2-3
41
Taso
3-4
4