Årsrapport 2014

« Tillbaka

Undervisningsbruk

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Undervisningsbruk.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
År 2014 År 2013 År 2012
Jag skulle vilja använda mer informations- och kommunikationsteknik i undervisningen.
82 %
81 %
74 %
Eleverna får använda sina egna apparater på mina lektioner. (t.ex. bärbara datorer, smarttelefoner, pekdatorer)
56 %
36 %
23 %
Jag utnyttjar ett socialt medium (t.ex. Facebook, Twitter eller bloggar) när jag har kontakt med föräldrar och externa intressentgrupper.
4.2 %
3.5 %
2.8 %
Jag delar ut studiematerial som jag producerat i skolans interna eller externa nätverk.
26 %
20 %
16 %
Jag använder IKT för att på ett mångsidigare sätt behandla den företeelse som jag lär ut.
80 %
78 %
0 %
På största delen av mina lektioner använder jag själv informations- och kommunikationsteknik.
77 %
75 %
0 %
På största delen av mina lektioner använder eleverna informations- och kommunikationsteknik.
23 %
16 %
0 %
Eleverna i min skola samlar egen portfölj i en elektronisk inlärningsmiljö.
15 %
11 %
0 %
Jag använder skolans elevförvaltningssystem (t.ex. Wilma, Helmi) i kommunikationen mellan hem och skola.
94 %
92 %
0 %
Jag utnyttjar sociala medier i min undervisning.
35 %
27 %
0 %
Jag utnyttjar möjligheterna med elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer vid differentiering av undervisningen.
53 %
52 %
0 %
Elever planerar och skapar med hjälp av IKT mediaarbeten (t.ex. Tv-nyheter eller digitala tidningar).
20 %
15 %
0 %
Jag ordnar undervisningssituationer även utanför klassrummet genom att utnyttja bärbara terminaler.
23 %
14 %
0 %
Jag använder undervisning med hjälp av video som en del av distansundervisningen.
7 %
6.1 %
0 %
Jag delar med mig av studiematerial som jag producerat åt andra lärare.
0 %
 %
0 %
Mina elever producerar olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video) på mina lektioner.
0 %
0 %
0 %
I bedömningen av elevernas lärande utnyttjar jag digitalt portfolioarbete.
0 %
0 %
0 %
Mina elever bedömer varandras arbete i digitala lärandemiljöer.
0 %
0 %
0 %
Mina elever bedömer min undervisning med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
0 %
0 %
0 %
Mina elevers föräldrar deltar i bedömningen av elevens lärande med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
0 %
0 %
0 %
Jag utnyttjar informations- och kommunikationsteknik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
0 %
0 %
0 %
Jag utnyttjar lärandeanalytik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
0 %
0 %
0 %
Jag lär mina elever olika sätt genom vilka de kan delta i samhällelig verksamhet på webben.
0 %
0 %
0 %
Jag lär mina elever att förstå och tolka olika digitala medieinnehåll.
0 %
0 %
0 %
Jag styr aktivt mina elever att använda digitala tjänster för informationssökning (t.ex. Google, Wikipedia, WolframAlpha).
0 %
0 %
0 %
Jag diskuterar ofta med mina elever om tillförlitligheten hos information på webben och tillbörlig användning av informationen.
0 %
0 %
0 %
Med mina elever redigerar vi ofta information på webben (t.ex. Wikipedia).
0 %
0 %
0 %
Vi arbetar även med eleverna utanför skolans byggnader med hjälp av mobila enheter (t.ex. smartphone, surfplatta, bärbar dator).
0 %
0 %
0 %
När jag använder informations- och kommunikationsteknik i undervisningen utnyttjar jag elevernas idéer.
0 %
0 %
0 %
Mina elever bygger en egen portfolio i en digital lärmiljö.
0 %
0 %
0 %
I den pedagogiska användningen av informations- och kommunikationsteknik tar jag tillvara på elevernas kunskaper och de idéer de ger
0 %
0 %
0 %
På mina lektioner studerar eleverna regelbundet i elektroniska lärmiljöer
0 %
0 %
0 %
Mina elever bygger en egen portfolio i en digital lärmiljö.
0 %
0 %
0 %
I den fortgående bedömningen av elevernas lärande använder jag data som erhålls från elektroniska bedömningsverktyg, det vill säga lärandeanalytik.
0 %
0 %
0 %
Mina elevers föräldrar har möjlighet att delta i utvärderingsprocessen av elevens lärande med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
0 %
0 %
0 %
Jag lär mina elever (regelbundet) olika medborgerliga färdigheter i informationssamhället, online-verksamhet och inflytande.
0 %
0 %
0 %
Jag erbjuder eleverna upplevelser av att använda IKT i interaktion och nätverkande.
0 %
0 %
0 %
Jag diskuterar regelbundet med mina elever om tillförlitligheten hos information på internet och dess lämpliga användning (t.ex. källmarkeringar).
0 %
0 %
0 %
En gång per vecka eller mer
År 2014 År 2013 År 2012
Hur ofta använder du IKT i din undervisning?
83 %
82 %
90 %
Hur ofta producerar eleverna på dina lektioner olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video)?
9.9 %
6.5 %
0 %
På mina lektioner använder elever presentationstekniken i klassen såsom interaktiva skrivtavlor eller dokumentkamera.
0 %
0 %
0 %
Hur ofta använder du en tablett i din undervisning eller planering?
0 %
0 %
0 %
Hur ofta använder eleverna tabletter på dina lektioner?
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Undervisningsbruk i delområdet
År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
454
Taso
1-2
516151
Taso
2-3
413137
Taso
3-4
438