Årsrapport 2019

« Tillbaka

Undervisningsbruk

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Undervisningsbruk.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Jag skulle vilja använda mer informations- och kommunikationsteknik i undervisningen.
64 %
70 %
73 %
76 %
76 %
82 %
81 %
74 %
Eleverna får använda sina egna apparater på mina lektioner. (t.ex. bärbara datorer, smarttelefoner, pekdatorer)
69 %
70 %
70 %
67 %
67 %
56 %
36 %
23 %
Jag utnyttjar ett socialt medium (t.ex. Facebook, Twitter eller bloggar) när jag har kontakt med föräldrar och externa intressentgrupper.
0 %
0 %
0 %
11 %
13 %
4.2 %
3.5 %
2.8 %
Jag delar ut studiematerial som jag producerat i skolans interna eller externa nätverk.
0 %
0 %
0 %
22 %
27 %
26 %
20 %
16 %
Jag använder IKT för att på ett mångsidigare sätt behandla den företeelse som jag lär ut.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
80 %
78 %
0 %
På största delen av mina lektioner använder jag själv informations- och kommunikationsteknik.
81 %
76 %
75 %
82 %
79 %
77 %
75 %
0 %
På största delen av mina lektioner använder eleverna informations- och kommunikationsteknik.
28 %
26 %
25 %
22 %
27 %
23 %
16 %
0 %
Eleverna i min skola samlar egen portfölj i en elektronisk inlärningsmiljö.
0 %
0 %
0 %
19 %
18 %
15 %
11 %
0 %
Jag använder skolans elevförvaltningssystem (t.ex. Wilma, Helmi) i kommunikationen mellan hem och skola.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
94 %
92 %
0 %
Jag utnyttjar sociala medier i min undervisning.
0 %
0 %
0 %
33 %
32 %
35 %
27 %
0 %
Jag utnyttjar möjligheterna med elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer vid differentiering av undervisningen.
0 %
0 %
0 %
54 %
51 %
53 %
52 %
0 %
Elever planerar och skapar med hjälp av IKT mediaarbeten (t.ex. Tv-nyheter eller digitala tidningar).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
20 %
15 %
0 %
Jag ordnar undervisningssituationer även utanför klassrummet genom att utnyttja bärbara terminaler.
0 %
0 %
0 %
31 %
29 %
23 %
14 %
0 %
Jag använder undervisning med hjälp av video som en del av distansundervisningen.
0 %
0 %
0 %
4.9 %
8.1 %
7 %
6.1 %
0 %
Jag delar med mig av studiematerial som jag producerat åt andra lärare.
0 %
0 %
0 %
0 %
 %
0 %
 %
0 %
Mina elever producerar olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video) på mina lektioner.
19 %
19 %
17 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
I bedömningen av elevernas lärande utnyttjar jag digitalt portfolioarbete.
19 %
16 %
13 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mina elever bedömer varandras arbete i digitala lärandemiljöer.
9.7 %
9.2 %
8.7 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mina elever bedömer min undervisning med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
6.5 %
6.7 %
5.7 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mina elevers föräldrar deltar i bedömningen av elevens lärande med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
7.4 %
6.7 %
6.2 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag utnyttjar informations- och kommunikationsteknik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
31 %
26 %
24 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag utnyttjar lärandeanalytik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
5.6 %
4.9 %
3.6 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag lär mina elever olika sätt genom vilka de kan delta i samhällelig verksamhet på webben.
30 %
29 %
27 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag lär mina elever att förstå och tolka olika digitala medieinnehåll.
70 %
67 %
65 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag styr aktivt mina elever att använda digitala tjänster för informationssökning (t.ex. Google, Wikipedia, WolframAlpha).
75 %
75 %
75 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag diskuterar ofta med mina elever om tillförlitligheten hos information på webben och tillbörlig användning av informationen.
78 %
76 %
76 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Med mina elever redigerar vi ofta information på webben (t.ex. Wikipedia).
5.8 %
6.2 %
6.5 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vi arbetar även med eleverna utanför skolans byggnader med hjälp av mobila enheter (t.ex. smartphone, surfplatta, bärbar dator).
7.1 %
7.7 %
6.8 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
När jag använder informations- och kommunikationsteknik i undervisningen utnyttjar jag elevernas idéer.
52 %
53 %
51 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mina elever bygger en egen portfolio i en digital lärmiljö.
21 %
19 %
14 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
I den pedagogiska användningen av informations- och kommunikationsteknik tar jag tillvara på elevernas kunskaper och de idéer de ger
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
På mina lektioner studerar eleverna regelbundet i elektroniska lärmiljöer
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mina elever bygger en egen portfolio i en digital lärmiljö.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
I den fortgående bedömningen av elevernas lärande använder jag data som erhålls från elektroniska bedömningsverktyg, det vill säga lärandeanalytik.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mina elevers föräldrar har möjlighet att delta i utvärderingsprocessen av elevens lärande med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag lär mina elever (regelbundet) olika medborgerliga färdigheter i informationssamhället, online-verksamhet och inflytande.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag erbjuder eleverna upplevelser av att använda IKT i interaktion och nätverkande.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag diskuterar regelbundet med mina elever om tillförlitligheten hos information på internet och dess lämpliga användning (t.ex. källmarkeringar).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
En gång per vecka eller mer
År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Hur ofta använder du IKT i din undervisning?
0 %
0 %
0 %
82 %
82 %
83 %
82 %
90 %
Hur ofta producerar eleverna på dina lektioner olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video)?
0 %
0 %
0 %
8.4 %
11 %
9.9 %
6.5 %
0 %
På mina lektioner använder elever presentationstekniken i klassen såsom interaktiva skrivtavlor eller dokumentkamera.
0 %
0 %
0 %
0 %
 %
0 %
0 %
0 %
Hur ofta använder du en tablett i din undervisning eller planering?
0 %
0 %
0 %
36 %
39 %
0 %
0 %
0 %
Hur ofta använder eleverna tabletter på dina lektioner?
0 %
0 %
0 %
22 %
27 %
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Undervisningsbruk i delområdet
År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
1414201011454
Taso
1-2
6263636361516151
Taso
2-3
2321162525413137
Taso
3-4
11112438