Årsrapport 2023

« Tillbaka

Kunnande

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Kunnande.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
Alla som svarat
Jag hittar bra sätt att utnyttja IKT i olika inlärningssituationer.
61 %
Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning.
92 %
Jag handleder mina elever så att de skyddar sig mot de vanligaste datasäkerhetsriskerna och förlust av data.
61 %
Jag handleder mina elever för ergonomiska arbetsställningar.
47 %
Jag gör pauser i elevernas arbete för att förhindra att de sitter för länge.
66 %
Jag handleder mina elever regelbundet för ansvarsfull och lagenlig användning av internet.
75 %
När jag tar i bruk en ny tjänst eller applikation studerar jag alltid dess användningsvillkor.
33 %
Jag kan handleda mina elever i att göra animationer (t.ex. iMotion, Giphy, Animaatiokone).
26 %
Jag kan skriva ut med 3D-skrivare.
8.6 %
Mina IKT-färdigheter och kompetenser är tillräckliga i förhållande till målen i läroplanen.
60 %
Jag har svårt att hitta högklassigt digitalt material för de ämnen jag undervisar. *
22 %
Jag känner till användningsprinciperna för Creative Commons-licenser.
39 %
Jag kan använda smidigt någon digital lärandemiljö (t.ex. Google Classroom, O365, Moodle, SanomaPro, Pedanet, itslearning).
89 %
Jag vägleder mina elever att agera i enlighet med upphovsrättens grundläggande principer.
79 %
Fördelningen av Kunnande i delområdet
Alla som svarat
Taso
0-1
1
Taso
1-2
27
Taso
2-3
64
Taso
3-4
8