Årsrapport 1.1.2017-18.6.2019

« Tillbaka

Kunnande

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Kunnande.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
Alla som svarat
Jag hittar bra sätt att utnyttja IKT i olika inlärningssituationer.
57 %
Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning.
83 %
Det är enkelt att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen.
40 %
Jag handleder mina elever så att de skyddar sig mot de vanligaste datasäkerhetsriskerna och förlust av data.
61 %
Jag handleder mina elever för ergonomiska arbetsställningar.
45 %
Jag gör pauser i elevernas arbete för att förhindra att de sitter för länge.
67 %
Jag handleder mina elever regelbundet för ansvarsfull och lagenlig användning av internet.
73 %
När jag tar i bruk en ny tjänst eller applikation studerar jag alltid dess användningsvillkor.
34 %
Jag kan handleda mina elever i att göra animationer (t.ex. iMotion, Giphy, Animaatiokone).
22 %
Jag kan handleda mina elever i att använda virtuell (VR) och/eller förstärkt verklighet (AR).
5.2 %
Jag kan skriva ut med 3D-skrivare.
6.5 %
Mina IKT-färdigheter och kompetenser är tillräckliga i förhållande till målen i läroplanen.
43 %
Jag har svårt att hitta högklassigt digitalt material för de ämnen jag undervisar. *
30 %
Jag känner till användningsprinciperna för Creative Commons-licenser.
28 %
Jag kan använda mångsidigt någon digital lärandemiljö (t.ex. Moodle, SanomaPro, Pedanet, itslearning)
71 %
Fördelningen av Kunnande i delområdet
Alla som svarat
Taso
0-1
4
Taso
1-2
52
Taso
2-3
41
Taso
3-4
3