Årsrapport 1.1.2022-22.6.2024

« Tillbaka

Kunnande

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Kunnande.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
1.1.2022-22.6.2024År 2024 År 2023 År 2022 År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Jag hittar bra sätt att utnyttja IKT i olika inlärningssituationer.
63 %
63 %
61 %
66 %
64 %
61 %
62 %
58 %
56 %
57 %
54 %
54 %
52 %
61 %
Jag kan använda någon elektronisk inlärningsmiljö (t.ex. Moodle, Opti, Fronter).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
65 %
71 %
75 %
74 %
0 %
Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning.
90 %
90 %
92 %
90 %
90 %
87 %
87 %
84 %
82 %
80 %
76 %
74 %
71 %
0 %
Jag kan göra material som innehåller flera olika typer av medier (t.ex. bild, ljud, video).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
47 %
47 %
45 %
36 %
0 %
Jag kan beakta upphovrätter när jag använder olika material från internet.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
67 %
65 %
63 %
60 %
0 %
Jag kan använda e-post effektivt (t.ex. bifoga filer och använda distributionslistor).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
97 %
97 %
97 %
96 %
0 %
Jag kan använd snabbmeddelanden (t.ex. Skype, Google Talk, Lync).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
70 %
68 %
67 %
63 %
0 %
Jag kan använda allmänna innehållsproduktionstjänster (t.ex. blogg, wiki).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
57 %
55 %
57 %
52 %
0 %
Jag kan utnyttja elevförvaltningssystems medier vid kontakt med föräldrar, kolleger och elever (t.ex. Wilma, Helmi).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
98 %
89 %
94 %
93 %
0 %
Jag kan använda elektroniska inlärningsmiljöer som verktyg vid tvåvägskommunikation.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
53 %
54 %
58 %
55 %
0 %
Jag kan använda sociala nätverkstjänster (t.ex. Facebook, Twitter, Google+).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
71 %
70 %
66 %
62 %
0 %
Jag förstår de dagliga informationssäkerhetsriskerna på internet och kan förbereda mig för dem.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
86 %
85 %
0 %
Jag förstår de krav som ställs på att använda personuppgifter och riskerna och beaktar dem när jag behandlar elevers uppgifter.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
93 %
94 %
0 %
Jag känner till elektroniska informationkällor som är viktiga för min undervisning.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
76 %
72 %
0 %
Jag kan använda sökmaskiner och välja effektiva sökord för att hitta den information som jag söker.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
89 %
87 %
0 %
Jag kan handleda eleverna i att välja och jämföra informationskällor.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
76 %
71 %
0 %
Jag kan använda elektroniska verktyg för att spara och ordna information.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
78 %
75 %
0 %
Jag kan bedöma hur tillförlitlig informationen är som fås från internet.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
90 %
90 %
0 %
Jag kan handleda elever till kritiskt tillägnande av medieläsfärdighet.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
84 %
82 %
0 %
Jag kan handleda elever till möjligheterna till medborgarpåverkan via internet.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
31 %
31 %
37 %
33 %
0 %
Jag kan använda något ordbehandlingsprogram (t.ex. Microsoft Word, LibreOffice Writer).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
99 %
99 %
99 %
99 %
0 %
Jag kan använda avancerade egenskaper i ordbehandlingsprogram (t.ex. stilar och automatiska innehållsförteckningar).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
80 %
80 %
81 %
78 %
0 %
Jag kan använda något presentationsgrafikprogram i min undervisning (t.ex. Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
85 %
87 %
86 %
81 %
0 %
Jag kan använda avancerade egenskaper i något presentationsgrafikprogram (t.ex. göra animationer samt presentationer med mångsidigt innehåll).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
40 %
40 %
42 %
34 %
0 %
Jag kan använda något kalkylprogram i min undervisning (t.ex. Microsoft Excel, LibreOffice Calc.).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
57 %
62 %
60 %
59 %
0 %
Jag kan använda avancerade egenskaper i ett kalkyprogram i min undervisning (t.ex. scheman och skapa olika beskrivare).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
31 %
36 %
35 %
34 %
0 %
Jag kan använda dokumentkamera smidigt.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
91 %
86 %
87 %
86 %
0 %
Jag kan använda dataprojektor smidigt.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
87 %
85 %
84 %
81 %
0 %
Jag kan använda klassens ljudåtergivningsanordning smidigt.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
86 %
84 %
84 %
83 %
0 %
Jag kan använda interaktiv skrivtavla eller motsvarande interaktiv presentationsteknik smidigt.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
37 %
34 %
41 %
31 %
0 %
Jag vet vad som avses med undervisning med hjälp av video och känner till en del programvaror och verktyg för videoundervisning (t.ex. Adobe Connect, Lync).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
26 %
32 %
26 %
20 %
0 %
Jag kan ur teknisk synpunkt ordna situationer med videoundervisning (t.ex. distansundervisning, webinarer).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
11 %
14 %
12 %
9.3 %
0 %
Jag kan använda mobila enheter (t.ex. Smarttelefoner, surfplattor).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
97 %
96 %
92 %
82 %
0 %
Jag kan utnyttja elevers egna mobila enheter som en del av undervisningen.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
60 %
56 %
47 %
28 %
0 %
Jag kan utnyttja mobila enheter för att producera innehåll (t.ex. text, bild, ljud, video).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
52 %
48 %
45 %
31 %
0 %
Jag kan använda digitalkamera dvs ta bilder och överföra dem till datorn.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
91 %
91 %
91 %
90 %
0 %
Jag kan grunderna i bildbehandling (t.ex. beskärning av fotografi, ändra storlek).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
81 %
81 %
79 %
76 %
0 %
Jag kan grunderna i videobehandling (t.ex. klippning, förena olika källor).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
36 %
35 %
34 %
29 %
0 %
Jag kan grunderna i ljudbehandling (t.ex. inspelning, editering).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
34 %
34 %
34 %
30 %
0 %
Det är svårt att hitta elektroniskt material för mina läroämnen. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
16 %
21 %
0 %
0 %
0 %
Jag använder starka lösenord i undervisningsrelaterade service.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
75 %
72 %
0 %
0 %
0 %
Jag instruerar mina studerande att använda säkra lösenord.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
66 %
65 %
0 %
0 %
0 %
Jag kan dra nytta av fack- och läroämnespecifika informationskällor.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
94 %
94 %
0 %
0 %
0 %
Jag kan dra nytta av särskilda informationsservice för sökning, som t.ex.. elektroniska söktjänster i biblioteket, Google Scholar eller vetenskapliga databaser.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
56 %
55 %
0 %
0 %
0 %
Jag kan använda elektroniska verktyg för att lagra, organisera och dela data (t.ex.. i molnet).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
59 %
57 %
0 %
0 %
0 %
Jag kan använda grafisk programmeringsmiljö (t.ex.. Scratch, Kodu, Lego Mindstorm) som passar på undervisning.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
20 %
14 %
0 %
0 %
0 %
Jag kan programmera i något programspråk (t.ex.. C, Java, PHP, Javascript, C ++, Python) mångsidigt med studeranden.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
7.6 %
8.2 %
0 %
0 %
0 %
Det är enkelt att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen.
54 %
0 %
0 %
54 %
53 %
51 %
46 %
40 %
38 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag handleder mina elever så att de skyddar sig mot de vanligaste datasäkerhetsriskerna och förlust av data.
62 %
63 %
61 %
65 %
63 %
61 %
63 %
63 %
60 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mina elever kan fungera enligt de grundläggande principerna för upphovsrätten.
32 %
0 %
0 %
31 %
33 %
32 %
31 %
29 %
25 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag handleder mina elever för ergonomiska arbetsställningar.
46 %
45 %
47 %
47 %
47 %
46 %
46 %
46 %
43 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag gör pauser i elevernas arbete för att förhindra att de sitter för länge.
67 %
67 %
66 %
68 %
67 %
69 %
69 %
68 %
66 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag handleder mina elever regelbundet för ansvarsfull och lagenlig användning av internet.
75 %
74 %
75 %
75 %
76 %
74 %
75 %
73 %
73 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
När jag tar i bruk en ny tjänst eller applikation studerar jag alltid dess användningsvillkor.
34 %
32 %
33 %
35 %
33 %
34 %
34 %
36 %
33 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag kan handleda mina elever i att göra animationer (t.ex. iMotion, Giphy, Animaatiokone).
26 %
25 %
26 %
28 %
25 %
23 %
25 %
22 %
22 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag kan handleda mina elever i att använda virtuell (VR) och/eller förstärkt verklighet (AR).
7 %
0 %
0 %
7.5 %
6.5 %
7.7 %
6.8 %
5.6 %
4.5 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag kan skriva ut med 3D-skrivare.
9.3 %
11 %
8.6 %
9.1 %
10 %
9.5 %
9.6 %
6.4 %
5.4 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mina IKT-färdigheter och kompetenser är tillräckliga i förhållande till målen i läroplanen.
61 %
66 %
60 %
59 %
60 %
55 %
50 %
44 %
39 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag har svårt att hitta högklassigt digitalt material för de ämnen jag undervisar. *
24 %
28 %
22 %
21 %
22 %
25 %
27 %
29 %
31 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag känner till användningsprinciperna för Creative Commons-licenser.
43 %
46 %
39 %
47 %
42 %
37 %
35 %
29 %
25 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag kan använda mångsidigt någon digital lärandemiljö (t.ex. Moodle, SanomaPro, Pedanet, itslearning)
79 %
0 %
0 %
80 %
82 %
75 %
75 %
72 %
69 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag kan använda smidigt någon digital lärandemiljö (t.ex. Google Classroom, O365, Moodle, SanomaPro, Pedanet, itslearning).
88 %
87 %
89 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag vägleder mina elever att agera i enlighet med upphovsrättens grundläggande principer.
79 %
78 %
79 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Kunnande i delområdet
1.1.2022-22.6.2024År 2024 År 2023 År 2022 År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
111222234442432
Taso
1-2
3025273737434551554343344353
Taso
2-3
6164645555494842384141484210
Taso
3-4
8108666543121217114