Årsrapport 1.1.2018-30.5.2020

« Tillbaka

Det är svårt att hitta elektroniskt material för mina läroämnen.

Svarens fördelning
1.1.2018-30.5.2020År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
10000016.116.4000
20000047.341.3000
30000020.520.2000
40000013.518.5000
5000002.12.9000

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer (betydelse -2.0)
  • Kunnande (betydelse -1.0)