Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
175.880.285.4000
22.42.31.8000
321.116.512.0000

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Vet inte (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  3. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden