Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
11.01.21.42.72.50
27.17.89.79.811.80
39.710.612.913.314.90
458.556.254.553.054.80
523.223.821.120.916.10

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden