Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
14.99.27.915.130.335.4
210.913.712.729.139.243.8
383.876.478.855.430.420.8

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Vet inte (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  3. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden