Svarens fördelning
År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
06.79.510.817.719.20.00.00
149.651.752.349.848.258.564.20
224.721.420.217.718.222.120.80
313.512.211.710.39.812.810.60
44.94.44.44.04.06.04.40

Svarsalternativ

  1. Min expertis har brister. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -3.0)
  2. Jag har IKT-färdigheter på grundläggande nivå (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  3. Jag har fullt utvecklade IKT-färdigheter (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  4. Jag är en mångsidig IKT-expert och ger kollegialt stöd (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  5. Jag är en IKT-expert som delar med mig av det egna kunnandet till gemenskapen och utvecklar kunnandet i arbetsgemenskapen (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)