Årsrapport 2017

« Tillbaka

Jag har möjligheter att påverka min läroanstalts IKT-anskaffningar.

Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
1000.000.00
2000.000.00
3000.00100.00
4000.000.00
5000.000.00

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Rutiner (betydelse 2.0)