Årsrapport 1.1.2019-3.12.2019

« Tillbaka

Använder din läroanstalt ett trådlöst nät som elever och besökare kan använda även med sin egen utrustning?

Svarens fördelning
1.1.2019-3.12.2019År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
100000000.000.00
200000000.000.00
300000000.00100.00

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Vet inte (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  3. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Teknologiska färdigheter (betydelse 2.0)