Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
10.60.81.11.41.11.0
27.47.37.58.08.38.8
312.613.212.812.514.416.8
456.958.155.655.357.858.2
522.020.022.222.618.415.2

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden