Svarens fördelning
År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
123.518.116.500000
230.624.825.600000
328.331.631.700000
411.516.416.400000
55.38.19.100000

Svarsalternativ

  1. Inte alls (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Mindre än 3 timmar (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  3. 3 - 6 timmar (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. 6 timmar - 2 dagar (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Över 2 dagar (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)