Årsrapport 2018

« Tillbaka

I min skola finns en pedagogisk stödperson som hjälper med användningen av IKT i undervisningen.

Svarens fördelning
Alla som svarat
17.8
28.1
383.4

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Vet inte (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  3. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Rutiner (betydelse 2.0)