Svarens fördelning
År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
187.388.289.300000
25.65.75.100000
34.13.33.000000
42.12.01.800000

Svarsalternativ

  1. Kan inte (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Jag kan själv (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  3. Jag kan visa för eleverna (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  4. Jag kan utnyttja mångsidigt tillsammans med eleverna (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)