Svarens fördelning
År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
113.414.014.700000
262.162.262.100000
310.610.710.300000
410.79.99.600000
52.92.62.800000

Svarsalternativ

  1. Aldrig (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. På några lektioner (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Ungefär hälften av lektionerna (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. De flesta av lektionerna (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Nästan varje lektion (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)