Svarens fördelning
År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
159.454.052.100000
239.744.846.900000

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)