Svarens fördelning
År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
177.781.185.400000
221.217.513.300000

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)