Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
13.07.96.86.36.510.7
212.023.920.520.318.615.4
34.010.310.29.79.511.9
447.544.044.444.746.144.8
533.313.417.718.819.317.2

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden