Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
13.44.26.16.17.38.0
220.019.018.217.520.416.7
328.029.928.428.030.334.8
439.938.436.835.933.434.9
58.27.99.812.08.65.6

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden