Svarens fördelning
År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
13.64.04.55.76.200000
211.312.914.015.917.400000
336.038.539.240.339.700000
436.733.133.229.829.200000
511.29.98.37.36.800000

Svarsalternativ

  1. Jag har lite eller ingen erfarenhet av att undervisa en grupp där eleverna arbetar med datorer eller andra apparater. Jag känner mig mest säker när jag arbetar med mer traditionella verktyg (utan IKT). (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. När jag undervisar en grupp som använder datorer eller andra apparater känns det ibland svårt att behärska situationen. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Jag kan styra elevernas digitala arbete, men då fokuserar jag huvudsakligen på att hjälpa eleverna med det digitala arbetet och inte på att främja elevernas lärande. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Jag kan styra eleverna effektivt när de arbetar med olika informations- och kommunikationstekniska apparater och samtidigt även stöda deras lärande. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Jag kan undervisa eleverna effektivt när de arbetar med olika informations- och kommunikationstekniska apparater och jag kan stöda eleverna individuellt i lärandet samt i tekniska problem. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)