Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
11.22.02.52.62.83.0
211.812.413.013.313.211.9
320.821.620.519.223.030.7
452.051.749.049.349.546.1
513.811.814.215.211.68.3

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden