Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
14.17.27.89.69.57.5
216.028.128.128.031.035.1
312.019.417.618.120.220.4
447.737.637.435.933.032.1
519.77.08.08.26.24.9

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden