Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
11.61.11.31.01.01.4
29.37.17.24.95.17.6
316.115.514.712.312.816.8
451.752.451.946.850.253.5
521.123.424.134.730.820.8

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden