Svarens fördelning
År 2013 År 2012
144.746.3
224.126.9
317.012.9
43.61.9
51.61.9
69.110.2

Svarsalternativ

  1. Tunnen alani tiedonlähteet ja käytän tietokantoja ja hakukoneita. Tunnen lähdekritiikin merkityksen. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  2. Käytän tietokantoja ja hakukoneita kriittisesti ja ohjaan oppijoita niiden käytössä. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  3. Seuraan alani tiedonlähteitä. Tunnen tietokantojen ja hakukoneiden toimintaperiaatteet ja hyödynnän tiedonlähteitä monipuolisesti. Ohjaan oppijoita kriittisen medialukutaitaidon omaksumiseen. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  4. Osallistun pedagogisen ja oman alani tiedon tuottamiseen ja välittämiseen. Kehitän yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
  5. En tunne asiaa eikä se kiinnosta minua. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  6. En tunne asiaa, mutta olen kiinnostunut siitä. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)