Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
12.46.36.65.45.54.9
219.024.623.522.518.315.3
312.918.118.215.615.013.3
455.344.142.846.750.752.8
510.06.38.49.610.513.7

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden