Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
12.21.72.33.33.50
213.38.89.910.812.70
39.07.07.88.08.50
444.037.536.135.937.70
531.144.142.841.537.50

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden