Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
14.26.37.67.88.50
29.510.713.012.815.20
330.632.631.931.634.40
434.133.633.032.830.60
521.316.213.714.811.20

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden